วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทำเครื่องซักล้างถุงพลาสติกแบบประหยัด ลดต้นทุนเครื่องนำถุงที่ซักล้างแล้วขึ้นจากบ่อซัก
การทำเครื่องซักล้างถุงพลาสติกแบบประหยัด ลดต้นทุน หากท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจ การรีไซเคิลถุงพลาสติก การซักล้างถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเก่าขาย สามารถสร้างรายได้หลักล้าน การเปลี่ยนถุงเก่า ถุงปุ๋ย สายรัด กับการเปลี่ยนขยะถุงพลาสติกให้เป็นทองคำ อบรมที่บ้านถุงทอง ท่านจะได้รับความรู้เรื่อง วิธีการเปลี่ยนขยะถุงพลาสติกให้เป็นทองคำ การคัดแยกเชื้อถุงพลาสติก การทำถุงให้พบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด พร้อมเผยแบบเครื่องซัีกล้างถุงพลาสติก แบบประหยัด การทำเครื่องปั่นถุง วิธีทำการรีไซเคิลถุงพลาสติกให้ลงทุนน้อยแล้วทำเงิน การทดสอบพลาสติก เพื่อให้มีความรู้จริงว่ามันคืออะไร ชนิดใหน ขายได้ป่าวเนี่ย  ลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน ลดต้นทุนการผลิตปัญหาต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องรู้ให้จริง ก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อมูลรายล่ะเอียดเพิ่มเติมที่นี่